Zde přikládám k prohlédnutí rozličné snímky, ať už nástrojů, jenž jsem vyrobil či jiných vizuálních kompozic, které zaujaly mé zraky. Mnohost světa je nekonečná… těch pár momentů, které jsem já zahlédl na své cestě, zde můžete nahlédnout z mé perspektivy a časoprostorových koordinát. Nechť libé city zaplaví vaše oční smyslové brány.